موفقیت

سخنان بزرگان قسمت هفتم

 

اگر ذهن شما واقعا علاقه مند به انجام کاری باشد،بدون وقفه به ان کار ادامه دهید.(نورمن وینسنت پیل) 

 

خوشرویی نشانه هوش فوق العاده است.(انتونی رابینز) 

 

بیش از هر چیز نخست بدان که چه می خواهی.(فوخ) 

 

نظرات دیگران را بی چون و چرا نپذیرید بلکه فکر کنید که چه چیزی برای تان مهم است.(کاترین پاندر) 

 

ادم هر روز می تواند کار متفاوتی بکند.(پائولو کوئیلو) 

 

انعطاف پذیری عامل خوشبختی انسان است.(انتونی رابینز) 

 

با ایده های نو بدون تعصب برخورد کن.(جکسون براون) 

 

انسان هرچه کمتر سخن گوید بهتر به سر و سامان می رسد.(لالوتزه) 

 

قدرتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند.(شکسپیر) 

 

سعادت بشر در کوشش و عمل است.(استاد مطهری) 

 

انچه هستید شما را بیشتر معرفی می کند تا انچه می گویید.(امرسون) 

 

شهامت،زیر بنای اراده و تصمیم است.(انتونی رابینز) 

 

دعای مثبت همیشه نتیجه بخش و معجزه افرین است.(نورمن وینسنت پیل)  

 

اگر برای تغییر زندگی خود مصمم هستید،برای تغییر محیط خود نیز مصمم باشید.(اندرو متیوس) 

 

همیشه چیزی را بنویس که بتوانی زیرش را امضاء کنی.(ناپلئون)