موفقیت

سخنان بزرگان قسمت پنجم

 

هیچ وقت نمیتونم از سخنان بزرگان بگذرم اینم ادامه اش ...

 

 

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . فردوسی خردمند

 


زبان عضویست که وزنش اندک و کم ولى عبادت و گناهش بسیار بزرگ است » .زبان با یک تهمت نابجا ، یا یک دروغ ، قدرت دارد آبروى پنجاه ساله انسان بى گناهى را بریزد ، یا مال و جان بى تقصیرى را بر باد دهد .و زبان مى تواند با گفتار الهى بین دو نفر را اصلاح نموده ، آبروى مسلمانى را حفظ کند ، و مال و عرض مؤمنى را از خطر برهاند آرى ! این است طاعت بزرگ او . غزالی طوسی

 


آموزش اندیشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشانی از آن نمی توان یافت ؛ حتی در دانشگاه ها ؛حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان ؛ آری می بینم که منطق به عنوان یک نظریه ؛ کار و تکنیک ؛ دارد به سستی می گراید . فردریش نیچه

 


بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ

 


انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن یک فرصت خوب در زندگی باشد خود  آن را به وجود می آورد . فرانسیس بیکن

 


سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . اُرد بزرگ

 


وفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده می سازد . فنلون

 


کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد . اُرد بزرگ

 


با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . سونی‌ اسمارت

 


برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . اُرد بزرگ

 


من اندیش? خود را در معرض این فکر مسخره رندانه قرار نمی دهم که هرچه بر سر آدمی می آید ، خیر و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسی از پیشامد به بهترین وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است . کمبرلند

 


بی خردی  است، که بگویم  کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند

 


تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . اُرد بزرگ

 

 

موفق باشید