موفقیت

سخنان بزرگان قسمت چهارم ...

 

با عرض سلام خدمت دوستان عزیزم اینم  قسمت چهارم سخنان بزرگان:

 

 

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم . فیثاغورث

 


انسان خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . اُرد بزرگ

 


مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی . کریستوف مارلو

 


بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید  و پاکی در اشتباهند . اُرد بزرگ

 


چشمان زیبای اشکبار از لبخند زیباتر است . کامپ پل

 


آه ؛ ای مجنون مهربان ؛ زرتشت ! ای شیدای اعتماد ! تو همیشه همین سان بوده ای . تو همیشه با اعتماد به هر چیز هراسناک نزدیک شده ای . تو همیشه می خواهی هر غولی را بنوازی. هرم نفسی گرم و کمی موی نرم بر پنجه ؛ همین بس تا تو یکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوی . عشق خطری است در کمین تنهاترین کس. عشق به هر چیزی که زنده باشد و بس ! براستی ؛ خنده آور است جنون و فروتنی من در عشق ! . فردریش نیچه

 


ره آورد سفر در درون آدمی ،  به جز خرد و پیشرفت نیست . اُرد بزرگ

 


انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده  می‌کند . ژرژ بانه

 


رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . اُرد بزرگ

 


اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری  .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی خردمند

 


اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد. داوید شوارتز

 


جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . اُرد بزرگ

 


اگر ما به معایب کوچک خود اعتراف می کنیم برای آن است که به طرف خود بفهمانیم که از معایب بزرگتری بری هستیم . فنلون

 


کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . اُرد بزرگ

 


آنچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناک نمی کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردریش نیچه

 


هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید ، هرگز هیچ نیابید . جبران خلیل جبران

 


شخص باید لایق ستایش باشد ولی از آن بگریزد . فنلون

 


انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه

 


تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و منافق می سازد و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آن را می پذیرد . علی شریعتی

 


انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی  دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه

 


اشخاصی که بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند . فنلون

 


ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد . اُرد بزرگ

 


همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم . سی فوستر

 


خودستایی مایل است که بوسیل? شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد . نیچه

 


برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . اُرد بزرگ

 


اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت ... سنگا

 


خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . اُرد بزرگ

 

موفق و پیروز باشید