موفقیت

من می توانم...

 

مختصر اما مفید !!!!

 

اگر فکر میکنید خسته و وامانده اید. خسته و وامانده هستید

 

اگر فکر میکنید جرات مواجه شدن و مبارزه کردن ندارید.جراتش را ندارید

 

اگر دوست دارید پیروز شوید ولی فکر میکنید که نمیتوانید به طور حتم پیروز نخواهید شد

 

اگر فکر میکنید شکست میخورید از همین الان شکست خورده اید 

 

نقطه شروع موفقیت ارزوهای است که شخص در سر دارد:

 

و همه اینها به طرز فکر او بستگی دارد.

 

اگر فکر میکنید در مقام بالایی هستید در مقام بالایی قرار دارید

 

برای پیشرفت کردن و به درجات بالا رسیدن باید فکرهای بزرگی در سر داشته باشید.در میدان نبرد زندگی دیر یا زود همیشه کسانی پیروز میشوند که فکر میکنند میتوانند.نه انهای که قویترند و سریعتر عمل میکنند

 

به امید موفقیت