موفقیت

سخنان بزرگان قسمت سوم

 

سلام دوستان عزیزم اینم یه سری دیگه از سخنان بزرگان امیدوارم با خواندن این مطالب دید بهتری نسبت به زندگی پیدا کنید...

 

 

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچه

 


اگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری. ماکلوم اس فوربس

 


بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  اُرد بزرگ

 


سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. مارکوس گداویر

 


اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . اُرد بزرگ

 


بیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان دربار? آنها می کنند . کولتون

 


جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . اُرد بزرگ

 


جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی خردمند

 


اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . جبران خلیل جبران

 


در میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتون

 


خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورل

 


زندگی خواب است و عشق رؤیای آن . موسسه

 


مفیدترین وسیله یک دفتر کار، سبد دورریختنی‌هاست . ماکلولم فوربس

 


بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت

 


از  گفتن نمی‌دانم نهراس . مارک مک کورمیک

 


معتقدم که پس از گرسنگی و چه بسا پیش از آن ، تنهایی بزرگترین مسئل بشر است . مسعود فرزاد

 


خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند

 


گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده است . گنکور

 


بله ، در هر چهار یا پانصد سال یکبار ، وحشیگری برای جامعه بشری از جمله واجبات است ، در غیر این صورت دنیا از فرط تمدن خواهد ترکید . گنکور

 

به امید موفقیت