موفقیت

شاد زندگی کن

چند نکته برای داشتن یک زندگی شاد

 


1.بزرگ ترین صدقه.دادن خوشی به دیگران است


2.اگر هر قدمی برداشته می شود  با یاد خدا باشد فقط تصور کنید چه اقبالی در هر لحظه وجود دارد


3.تعادل داشتن در همه شرایط کلید شادمانی است


4.فرصت ها با خلاقیت به دست می ایند نه با شانس


5.اگر چیزی را می خواستم و ان را به دست نیاوردم شاید به ان نیاز نداشتم


6.کسی که بخواهد با تواضع خو بگیرد عظمت را تسخیر خواهد کرد


7.بزگ ترین شفا بخش گذر زمان است


8.خدا قدرت زیادی دارد اگر قصه زیاد داری با او در میان بذار


9.اگر کلمه ای با عشق گفته شود یک قلب غمگین را تسکین میدهد


10.اگر بدانم صفت واقعی من عشق ورزیدن است حسادت در قلبم جایی ندارد


11.هرگز امید را از دست نده.امید ریسمانی است که در طول زندگی روی ان عقب و جلو میرویم


12.برای فهمیدن چیزی به دانش نیاز داریم اما برای احساس کردن به تجربه


13.مستقل بودن به معنای عدم تکیه بر عذر و بهانه است


14.هر اشتباهی را موهبتی تلقی میکنم و چون چیزی یاد گرفتم می توانم به جلو حرکت کنم


15.بخشش با عظمت ترین شکل تلافی کردن است


16.به جای ان که فرصت ها را تغیییر دهید.بهتر است از فرصت ها برای تغییر استفاده کنی


17.زیبای عظیمی در سادگی نهفته است به همین دلیل ان چه ساده است به واقعیت نزدیکتر است

18.به دست اوردن ثروت برای رفع نیازهای مان است اما تشنه ثروت بودن مخرب است